Εμείς #menoumespiti . Εσείς ;

Be like us, #menoumespiti

Remembering the days on board SWY22 in 2010.
Photo taken on our second anniversary in January 2012 in Athens.

Check Also

Ελληνικό το νέο λογότυπο του Πλοίου για τους Νέους του Κόσμου (SWY)

Το Πλοίο για τους Νέους του Κόσμου έχει νέο – και πολύ όμορφο – λογότυπο …